Specijalistički pregledi

PROGRAM ZA DECU

Specijalistički pregledi dece

Title:

Description:

Specijalistički pregledi
dece – fizijatrijski

Timskim radom sa visoko stručnim terapeutima bavimo se dečjom razvojnom problematikom kao i problemima deformiteta lokomotornog aparata, kičmenog stuba, sportskim povredama, bolovima rasta, neuromišićnim obolenjima, cerebralnom paralizom, tortikolisom , oduzetošću brahijalnoh pleksusa, spinom bifidom…

Budimo u kontaktu

Konsultujte naše stručnjake

Ukoliko imate pitanja, nedoumice u vezi fizijatrijskih problema, slobodno nas kontaktirajte..


PITAJTE NAS


 1. praćenje razvoja zdravog odojčeta
 2. rana dijagnostika smetnji u razvoju motorike po Vojti
 3. snižen, povišen tonus mišića, poremećaj kretnji i koordinacije, kašnjenje u razvoju motorike, oštećenja perifernih nerava (povrede pl.brachialisa,n.facialisa), krivošije
 4. urodjeni deformiteti kukova, stopala
 1. funkcionalna analiza dece obolele od cerebralne paralize,neuromišićnih bolesti
 2. analiza stava tela, prisustva deformiteta kičmenog stuba, grudnog koša, ravnih stopala, “iks” i “o” nogu.
 3. analiza hoda-na prstima, na unutra- upolje
 4. bolovi rasta
 5. stanja posle povrede mišića, preloma kostiju, iščašenja zglobova, opekotina, ožiljci

U okviru preventivnog programa:

 1. Sprovodimo edukaciju budućih I tek postalih roditelja za postupanje sa detetom od rođenja , primenom “baby handling”-a
 2. Obuka vežbama za stimulaciju razvoja tokom prve godine života kada se odvijaju najdinamičnije promene u organizmu – bebi razvojna gimnastika
 3. Želimo da, kroz razgovor sa roditeljima sprečimo greške u postupanju sa zdravim detetom kao što je:
  • rano postavljanje u sedeći položaj dok kičmeni stub još nije sposoban da prihvati vertikalno opterećenje te kod velikog broja dece dovodi do pojave lošeg držanja tela I bolnih stanja u kasnijem uzrastu.
  • stavljanje u dubak koja remeti normalan tok razvoja motornih funkcija I uslovljava pojavu ružnijih šema hoda(nestabilna karlica, hod na prstima…)
 4. Akcenat je stavljen na :
 5. Razvili smo drugačiji pristup u lečenju deformiteta kičme (skolioza,kifoza) proistekao iz dugogodišnjeg iskustva gde se primenom uvodnih procedura postiže kvalitetniji tonus I zrelost mišića oko kičmenog stuba što omogućava pravilnije sprovođenje ciljanih vežbi.
 6. Specifičan je pristup detetu sa razvojnim poremećajem koordinacija-tkz nespretno dete.
 7. Dete I sport – Procena za izbor sporta prema konstituciji i spretnosti

Bitno je izbeći pristupa problemu po principu “proći će to i samo”. Često smo tokom svog rada bili svedoci veoma ozbiljnih problema koji su se razvijali pred očima roditelja a na njih se nije reagovalo na vreme. Kada su svi u okolini videli tada je bilo kasno.


Rana dijagnostika smetnji u razvoju I oštećenja mozga

 1. Dijagnostikom po Vojti moguće je samo kliničkim pregledom bez upotrebe aparata , u najranijem uzrastu(6-8 nedelja) prepoznati prve znake odstupanja od normalnog motornog razvoja kod zdrave dece, rođene u terminu, sa visokom ocenom, uz primenu metoda koje se sprovode u cilju postizanja neurostimulativnih efekata a čija primena se individualno određuje u zavisnosti od funkcionalnog stanja deteta.
 2. Većina naših pacijenata su deca sa neurorazvojnim smetnjama kao posljedicom oštećenja mozga u najranijem životnom dobu, rođeni sa faktorima rizika I dijagnostikovanim kao smetnje centralne koordinacije I tonusa, simptomatski rizično dete ili distoni sindrom.

Specijalistički pregledi

Rana terapija primenom neurostimulativnih metoda

 1. Cilj primene rane terapije po Vojti na principu refleksnih pokreta kombinovane skleromernom masažom, stimulacijom posturalnih funkcija vežbom na lopti, strunjači..,radnom terapijom je postizanje maksimuma funkcionalnih spostobnosti kroz smanjenje ili sprečavanje nastanka trajnih posledica I razvoja kliničke slike.
 2. Poseban je način lečenja I kombinovanja neurostimulativnih postupaka kod dece sa razvijenim znacima cerebralne paralize I drugim neuromišićnim obolenjima I sindromima zasnovan na svetski priznatim metodama I našim iskustvima (Vojta, Bobat, skleromerna masaža, refleksoterpija, akupunktura, stimulacija…)

Rad sa pacijentom je individualan uz obuku roditelja za sprovođenje vežbi u kućnim uslovimaOstavite komentar

Vaš email neće biti objavljen. Obavezna polja su označena *


Zakažite pregled

Pozovite nas i
zakažite pregled

Pregled možete zakazati svakog radnog dana od 08h – 18h
na telefone: 021/ 401 080 i +381 63 509180,
na mejl ordws@yahoo.com
ili svratite do nas u Todora Jovanovića Toze 13
Novi Sad, Srbija.

ZAKAŽITE PREGLED

dr stejin ordinacija

Specijalistička fizijatrijska ordinacija
za decu i odrasle “WS“

Sva prava zadržana ordinacija “WS”Sva prava zadržana ordinacija “WS”